WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI DIGITALIZACJA NA ŻĄDANIE

 

 

 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA URUCHOMIENIE NOWEJ STRONY BIBLIOTEKI

ZMIANIE ULEGŁ SYSTEM OBSŁUGUJĄCY ZAMÓWIENIA DIGITALIZACJI NA ŻĄDANIE

Z DNIEM 21 STYCZNIA 2022 ZAMÓWIENIA Z TEGO SYSTEMU (STAREGO SYSTEMU) NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

NOWA USŁUGA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI W ZAKŁADCE e-Norwid 

LUB BEZPOŚREDNIO POD ADRESEM: 

https://biblioteka.zgora.pl/index.php/e-norwid-full/digitalizacja-na-zadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki korzystania z usługi „digitalizacja na żądanie”

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 27.05.2021 godz. 7.00

Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15.

  

1. Usługa skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych czytelników Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

2. Usługa jest bezpłatna i świadczona wyłącznie do celów edukacyjnych oraz naukowych
z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.

3. Usługa obejmuje wyłącznie skanowanie materiałów znajdujących się w zasobach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze z zastrzeżeniami punktu 4 i 5.

4. Nie podlegają skanowaniu materiały już zdigitalizowane i udostępnione na stronie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

5. Skanowaniu i udostępnianiu podlegają jedynie fragmenty dzieł dostępnych w zbiorach Biblioteki. Niedozwolone jest skanowanie i udostępnianie całych książek czy numerów i roczników czasopism.

6. W przypadku dokumentów chronionych prawem autorskim, digitalizacja odbywa się z zastrzeżeniami wynikającymi z Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.)

7. Warunkiem skorzystania z usługi jest:

a. wyszukanie w zasobach Biblioteki za pomocą wyszukiwarki INTEGRO (dawniej OPAC WWW)  dokumentu do zeskanowania w celu pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia formularza zamówienia (autor, tytuł, sygnatura itp.)

b. kliknięcie opcji >DODAJ ZAMÓWIENIE< znajdującej się na stronie usługi i wypełnienie formularza który wyświetli się po zaakceptowaniu warunków korzystania z usługi.

8. Warunki techniczne zlecenia:

a. skanowaniu podlegają książki i czasopisma oprawne do formatu A3 w ilości maksymalnie 80 stron w jednym zamówieniu. 

b. skanowanie pojedynczych arkuszy i stron czasopism nieoprawnych do formatu A2
w ilości maksymalnie 40 stron w jednym zamówieniu. 

  c. puste strony będą pomijane.

  d. strony nienumerowane lub inne dodatki, wklejki i karty objęte dodatkową numeracja będą pomijane jeśli zamawiający nie uwzględni ich w zamówieniu.

                e. link umożliwiający dostęp do zeskanowanych dokumentów będzie przekazany drogą elektroniczną na podany adres e-mail (pliki formatu PDF).

                 f. wszelkie dodatkowe informacje i prośby dotyczące danego zamówienia można wpisywać w polu "opis zamówienia"

               9. Domyślne parametry techniczne skanów:

                   a. rozdzielczość/jakość - od 150 do 400 dpi w zależności od formatu dokumentu i wielkości druku

                   b. plik w formacie PDF (poziom kompresji i jakośći umożliwiający zapoznanie się z treścią, nie nadający się do celów poligraficznych czy edytorskich)

                   c skan w odcieniach szarości (greyscale) lub 1-bit dual tone (czarno biały)

                   d. skany opatrzone "znakiem wodnym"

                   e. brak warstwy OCR (skany nie poddane rozpoznaniu warstwy tekstowej - brak możliwości kopiowania tekstu)

                   f. skany bez obróbki graficznej (brak prostowania, kadrowania, wyostrzania i korekt tonalnych)

    Uwaga! - zmiana parametrów technicznych na inne niż domyślne wymaga każdorazowo ich określenia w zamówieniu w polu "opis zamówienia"

                  Możliwe opcje do wyboru dla zamawiającego:

                        a. skan w kolorze 24 bit (tylko dla zamówień do 20 stron)

                        b. wykonanie OCR (rozpoznanie tekstu z naniesieniem warstwy tekstowej możliwej do skopiowania)            

              10. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany parametrów wykonywanych skanów na niższe bez informowania zamawiającego ze względu na                                  wzrastające obciążenie serwerów i macierzy dyskowych.                                 

11. Czas realizacji zamówienie wynosi do 7 dni roboczych. Biblioteka zastrzega sobie prawo wydłużenia tego czasu w sytuacji dużej ilości      napływających zamówień.

12. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w sytuacjach gdy:

a. zamawiający nie dopełni warunków świadczenia usługi.

b. pojawią się przeszkody techniczne lub formalno-prawne, na które Biblioteka nie ma wpływu.

c. zamawiający nie poda nrumeru karty bibliotecznej

d. zamawiający nie poda sygnatury dokumentu

13. Sytuacje w których powyższe zapisy nie mają zastosowania, będą rozpatrywane indywidualnie.

14. Biblioteka nie pobiera opłat z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z reprodukcji cyfrowych, pochodzących z własnych zbiorów, przez osoby trzecie. W związku z powyższym nie może udzielać zezwoleń na ich publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie reprodukowanych materiałów.

DANE OSOBOWE

Imię
Nazwisko
Nr karty bibliotecznej

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Zakres stron do zeskanowania
Opis zamówienia

DANE ZAMAWIANEGO DOKUMENTU

Tytuł
Sygnatura
Autor
Nr inwentarza
Rok wydania (YYYY)
Nr czasopisma
Miejsce wydania
Opis pozycji